KAIR: Different kind of Heaven

(Different kind of Heaven)
KAIR: Different kind of Heaven

Galéria

Réžia, scenár, koncept: Sanja Anđelković

Cgi dizajn, animácia, kamera: Michal Plodek

Hudba a zvuk: Lav Kovač

Narácia: Ian Cassar- Choules, Mercedes Cassar-Choules, James Faulkner, Delphine Du Barry, Rosie Rara Avis

Filmová premiéra: 4.6.2020 / Kino Úsmev, Košice

Čas premietania: 18.00 a 19.00 hod.

Pozývame vás na premiéru krátkeho CGI animovaného filmu, ktorý vznikal počas trojmesačnej rezidencie srbskej umelkyne Sanji Anđelković v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence a témy „Interconnectedness“, ktorá poukazuje na nutnosť súčasnej spoločnosti uvedomiť si jej previazanosť s prostredím za hranicou vlastného regiónu, štátu alebo národa, ale aj za hranicu ľudského druhu. Spolupráca a starostlivosť sú dôležité pri navrhovaní riešení veľkých problémov, akými je chudoba a zmena podnebia, ktorá ovplyvňuje biosféry prekračujúce národné hranice.

Different kind of Heaven je špekulatívnou fikciou odohrávajúcou sa v priestore počítačom generovaných obrazov, ktorá sa dotýka environmentálnych otázok a jemne prechádza obdobím technokracie. Dej filmu je zasadený do (post)pandemického rámca a nasleduje príbeh Aruma (zmijovca titánskeho), resp. toho, čo z neho ostalo...

Sanja Anđelković (*1991) je umelkyňa pôsobiaca v Novom Sade a okrem vizuálneho umenia sa zaoberá analýzou textov a svoj výskum zameriava na oblasť dokumentárnej (beletristickej) praxe, v rámci ktorej uvažuje nad jej postavením v systéme rodových, politických, spoločenských rolí alebo traumatickými momentmi vlastnej minulosti. Prostredníctvom skúmania významu domova v rôznych kontextoch, či už historických, geografických, sociálnych alebo cez optiku prírodných katastrof, sa snaží pochopiť skratky vzájomného prepojenia rôznych druhov ekológií. Autorka sa nevyjadruje v jednom špecifickom médiu, a ak je to možné, snaží sa do svojej umeleckej praxe vniesť prvky humoru.

Sanja Anđelković je v súčasnosti študentkou magisterského štúdia v ateliéri Nových médií (Akadémia výtvarných umení, Novi Sad, Srbsko) s ambíciou uskutočniť výskum k plánovanej dizertačnej práci vo Viedni (Inštitút výtvarného umenia a Inštitút teórie umenia a kultúrnych štúdií, Viedeň). Autorka sa aktívne zúčastnila mnohých projektov a výstav vo svojom regióne, ale aj za jeho hranicami, vrátane Blízkeho východu. V roku 2015 bola medzi tými, ktorí čakali na príchod utečencov na chorvátsko-maďarských hraniciach. Počas utečeneckej krízy pôsobila ako dobrovoľníčka a nedávno dostala príležitosť skúmať ekológiu rakoviny v rámci umeleckej rezidencie organizovanej pod záštitou British Council, BIOS a ATOLYE.

Rezidencia je organizovaná v spolupráci s programom Plants AiR organizácie Novi Sad 2021.

Rezidenčný program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Premiéru filmu sa podarilo zrealizovať vďaka spolupráci s Kinom Úsmev.

________________________

Different Kind of Heaven

Direction, screenwriting, concept: Sanja Anđelković

Cgi design, animation, camera: Michal Plodek

Music and sound: Lav Kovač

Narration: Ian Cassar- Choules, Mercedes Cassar-Choules, James Faulkner, Delphine Du Barry, Rosie Rara Avis

Movie premiere: 4.6.2020 / Kino Úsmev, Košice

Screening: 6 and 7 p.m.

We cordially invite you to the premiere of a short CGI animated movie, which was created during the three-month residency of Serbian artist Sanja Anđelković as a part of the K.A.I.R. Košice Artist in Residence and its theme "Interconnectedness", which points to the need of today's society to be aware of its connection with the environment beyond the borders of its own region, state or nation, but also beyond the borders of the human species. Cooperation and care are important in proposing solutions to major problems, such as poverty and climate change, which affect biospheres that cross national borders.

Different kind of Heaven is a speculative fiction which touches the topic of environmental issues and gently goes through a period of technocracy set in the space of computer-generated images. The plot of the film is set in a (post) pandemic framework and is followed by the story of Arum (the Titan Arum), or what is respectively left of him…

Sanja Anđelković is visual and textual research artist based in Novi Sad, Serbia. Her research is focused within the field of documentary (fiction) practice where she is considering/questioning its position within the system of gender, political, social roles or traumatic moments of personal biography/history. Examining how is the idea of Home changing withing the historical, geographical, social, but also different natural catastrophes context, she is trying to understand the abbreviations of how different ecologies are interconnected. Sanja does not have a “favorite” medium and prefers to include humor if possible.

Anđelković is currently on New Media Master program (Academy of Fine Arts, Novi Sad, Serbia) with the ambition of having the opportunity to explore her PhD thesis in Vienna (the Institute of Fine Arts and the Institute of Art Theory and Cultural Studies, Vienna). Having had the opportunity to collaborate with different artists and people from different spheres of life, she realized that solo exhibitions don’t appeal to her and that the collaborative commons are much more satisfactory. She exhibited and worked on many projects and exhibitions around the region and beyond, including the Middle East, as well as held the front at Croatian/Hungarian border with the influx of refugees in 2015. During the refugee crisis, she happily volunteered and helped to provided people with the needed supplies. Recently, she got an opportunity to dig into cancer ecology at the Art Residency held by the British Council, BIOS and ATOLYE.

The residency is organized in cooperation with Plants AIR, the program of Novi Sad 2021. The residency program is supported using public funding by Slovak Arts Council.

The premiere of the film was realized thanks to the collaboration with the Kino Úsmev.

Dĺžka podujatia: 120 minút

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.